Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO SỐ 2 - Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ, qua đó tuyển chọn các công trình xuất sắc tham gia cuộc thi NCKH sinh viên các cấp.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ tham gia viết bài báo cáo tại Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Nội dung: Tập trung vào các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

  1. Sản phẩm tham dự hội nghị:

a. Bài báo khoa học

Yêu cầu: bài báo khoa học: theo định dạng của LNCS Author Guidelines – Springer; dài không quá 10 trang A4 (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, và danh mục tài liệu tham khảo, …).

b. Báo cáo trực tiếp

Áp dụng cho các tác giả là người học, cựu người học

Yêu cầu: Nộp tóm tắt nội dung đề tài

c. Poster khoa học

Áp dụng cho trình bày tóm tắt bài báo khoa học ở mục a, hoặc trình bày tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của người học.

Yêu cầu: Đăng ký poster khoa học đối với các tác giả không đăng ký ở mục a, hoặc b.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

  1. Thời gian:

Đăng ký sản phẩm : 20/10/2020.

Tổ chức Hội nghị: 12/11/2020.

  1. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn