Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo " Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong cơ sở giảng dạy, nghiên cứu dành cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin về khóa đào tạo "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong cơ sở giảng dạy, nghiên cứu dành cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên".

- Thời gian tổ chức: 03 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31/10/2018

- Địa điểm: Phòng 617 Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP. HCM, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

- Quyền lợi của học viên: học viên được đài thọ 100% học phí; được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo của Cục Sở hữu Trí tuệ.

- Thông tin chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

- Quý Thầy/Cô tham dự vui lòng đăng ký theo link: https://docs.google.com/document/d/1vI8bqCmX2wP2_zWn-lajzJ5iwWPzBpLHyrCpI2QyBrQ/edit?usp=sharing

- Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 20/10/2018

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.