Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông tin về Hội nghị ACIS 2014

Kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông tin về Hội nghị ACIS 2014 " The Third Asian Conference on Information Systems" như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 01-03/12/2014
Địa điểm: Sunrise Hotel, Nha Trang

Các thời điểm quan trọng cần lưu ý:

     - Nộp báo cáo: 18/7/2014

     - Thông báo kết quả chấp nhận: 29/8/2014

     - Hạn nộp báo cáo hoàn thiện: 06/10/2014

Thông tin về Hội nghị CFP MIWAI 2014

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông tin về Hội nghị quốc tế CFP MIWAI 2014 như sau:

  • Thời gian tổ chức: ngày 08-10/12/2014;
  • Địa điểm: Bangalore, INDIA
  • Mọi thông tin về Hội nghị Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo trang website: http://khamreang.msu.ac.th/miwai14

Chú ý:  HẠN GỬI BÀI là  15/7/2014

Thông tin về Hội thảo SoICT 2014

Kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông tin về Hội thảo SoICT 2014 như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 04-05/12/2014

Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các thời điểm quan trọng cần lưu ý:

     - Hạn gửi toán văn báo cáo: 26/7/2014

     - Thông báo kết quả chấp nhận: 06/9/2014

             
Mọi thông tin về Hội thảo Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo trang website: www.acm-soict.org

 

Thông báo về Hội nghị quốc tế "International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications" (ICCSAMA 2015)

Kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về Hội nghị quốc tế "International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications" (ICCSAMA 2015) như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 14-15/5/2015

Địa điểm: Metz, France

Các thời điểm quan trọng cần lưu ý:
               - Hạn nộp báo cáo: 10/01/2015
               - Thông báo chấp nhận: 20/02/2015

Khuyến nghị công bố các kết quả khoa học trên danh sách các tạp chí, hội nghị (Whitelist)

Khuyến nghị công bố các kết quả khoa học trên danh sách các tạp chí, hội nghị sau:

Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science citation Index)
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI-Expanded (SCI ENCE CITATION INDEX EXPAN DED )
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D

Tham khảo thêm:

Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện

1. Giới thiệu
Phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện trực thuộc Trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM, được thành lập quyết định số 27/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, ngày 20/09/2006, nhằm phát huy tiềm lực nghiên cứu hướng đa phương tiện theo yêu cầu phát triển của Trường và từng bước tiếp cận các hướng nghiên cứu đa phương tiện trên thế giới.
2. Lĩnh vực hoạt động của PTN

Phòng thí nghiệm Hệ thống Thông tin

Căn cứ thành lập

Quyết định số 17/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 01/02/2012 về việc thành lập PTN Hệ thống thông tin trực thuộc trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM.

Sứ mạng PTN

Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Hệ thống thông tin phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chức năng - Nhiệm vụ của PTN

V/v Gửi bài đăng chuyên san Khoa học Tự nhiên, Tạp chí PT KH&CN ĐHQG-HCM

Căn cứ theo Quyết định số 79/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc thành lập Ban Biên tập chuyên ngành Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PT KH&CN)-ĐHQG-HCM, nhằm xúc tiến nhanh hơn công việc nhận và đăng bài trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, từ năm 2014 Tòa soạn và Hội đồng biên tập của Tạp chí chính thức đặt Văn phòng tòa soạn chi nhánh cho Chuyên san Khoa học Tự nhiên tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Trang