Skip to content Skip to navigation

Thông báo

31/CV-REV 2021 - Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam mời nộp bài và tham gia REV-ECIT 2021

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT).

Thời gian tổ chức: 18/10/2021

Chủ đề hội nghịMake in Vietnam: Tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

1. Mục đích:

- Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;

 - Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

Thông báo Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1226/ĐHQG-KHCN, ngày 11 tháng 8 năm 2021 về việc thông tin về Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021.

Hồ sơ gồm 01 bản gốc và 07 USB (lưu bản mềm hoặc định dạng PDF toàn bộ văn bản của hồ sơ gốc) vui lòng gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang