Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Mời tham dự Triển lãm ICTComm 2019 và Hội thảo tại TP.HCM

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 1521/BKHCN-PTTTDN ngày 28/05/2019 về việc:
Mời tham dự Triển lãm ICTComm 2019 và Hội thảo tại TP.HCM.

Thời gian: 06/06/2019

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

THÔNG BÁO SỐ 1 - Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM19” tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM19” được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhằm hướng đến sự phát triển của lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý (MIS), thương mại điện tử (E-Commerce) và tạo cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ.

Mời cán bộ nghiên cứu tham dự khóa bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ & Hội đồng Anh

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 863/ĐHQG-KHCN ngày, 21/05/2019 về việc:
Mời cán bộ nghiên cứu tham dự khóa bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ & Hội đồng Anh.
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2)

Nhằm mục đích triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2019, Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng thông báo qui trình đăng kí, xét duyệt và tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 đợt 2 như sau:

1. Các chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đăng kí đề tài tại địa chỉ (https://oms.uit.edu.vn/detai/dangky/), CNĐT dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng Đề tài/ Đăng ký mới, CNĐT đăng ký thông tin đề tài theo mẫu và đính kèm mẫu thuyết minh D02.

Mời tham dự Hội thảo "Taking Researchers from Research Discovery to Impactful Collaborations and Publication”

Kính gửi Quý Thầy Cô

Với mục đích giúp các nhà khoa học có thể xác định nội dung và xu hướng nghiên cứu thông qua cơ sở dữ liệu Web of Science; đồng thời hướng dẫn cách xác định tạp chí có chất lượng cao thông qua chỉ số Journal Citation Reports, ĐHQG-HCM phối hợp với hãng Clarivate Analytics và iGroup tổ chức buổi hội thảo “Taking Researchers from Research Discovery to Impactful Collaborations and Publication”.

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội thảo với kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 9h30 - 11h45 ngày 15/5/2019

Giới thiệu chuyên gia và đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN nhận được công văn 306 ngày 16/04/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giới thiệu chuyên gia và đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy Cô thông tin này và rất mong Quý Thầy Cô đang nghiên cứu trong lĩnh vực trên gửi hồ sơ về Phòng ĐTSĐH&KHCN để hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ . Mẫu phiếu thông tin Quý Thầy Cô tải về tại đây

Trang