Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo danh sách kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 2 năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn SV và GVHD danh sách kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 2 năm 2023. 

Nội dung chi tiết: vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian thực hiện đề tài sẽ được tính từ 01/2024

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2023

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2023, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 11/12/2023.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1459/ĐHQG-KHCN, ngày 24 tháng 8 năm 2023 về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

Hồ sơ gồm 01 bản gốc và 07 USB (lưu bản mềm hoặc định dạng PDF toàn bộ văn bản của hồ sơ gốc) vui lòng gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2023 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn.

1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

2. Thành phần tham dự và báo cáo:

Trang