Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc tham dự hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho giảng viên

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô;
              - Quý Đơn vị.
 
Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho giảng viên nhằm nâng cao ý thức về Sở hữu trí tuệ trong giảng viên.

Thông báo "Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2018

Thông báo "Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2018

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018.

Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo " Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong cơ sở giảng dạy, nghiên cứu dành cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin về khóa đào tạo "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong cơ sở giảng dạy, nghiên cứu dành cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên".

- Thời gian tổ chức: 03 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31/10/2018

- Địa điểm: Phòng 617 Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP. HCM, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

- Quyền lợi của học viên: học viên được đài thọ 100% học phí; được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo của Cục Sở hữu Trí tuệ.

- Thông tin chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo thời gian và địa điểm Tổ chức Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời gian và địa điểm Tổ chức Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường E12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[ict_vn: 7200] IEEE RIVF 2019 – Extended submission deadline: October 30, 2018

Dear Colleagues,

 Please consider to contribute to and/or forward to the appropriate groups the following opportunity to submit and publish original scientific results to:

 The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies

http://rivf2019.udn.vn and http://www.rivf.net

Danang, Vietnam, March 20-22, 2019

Trang