Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10/9/2019 đến 17h00 ngày 10/10/2019 (thứ Năm).

1. Mục tiêu tài trợ:

– Phát triển, mở rộng các kết quả nghiên cứu cơ bản phù hợp với nhu cầu và đặc thù của Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

[KHCN] - Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 2854/BKHCN-VP ngày 12 tháng 09 năm 2019 về việc "Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2021".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian nộp: trước ngày 15 tháng 11 năm 2019

Thông báo: Về việc hướng dẫn xác định sản phẩm công bố khoa học cho đề tài KHCN cấp cơ sở

Hằng năm, Trường tổ chức nhiều đợt đăng ký và xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở (đề tài loại D) để tạo điều kiện cho các nhà khoa học, giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Mời tham dự Triển lãm ICTComm 2019 và Hội thảo tại TP.HCM

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 1521/BKHCN-PTTTDN ngày 28/05/2019 về việc:
Mời tham dự Triển lãm ICTComm 2019 và Hội thảo tại TP.HCM.

Thời gian: 06/06/2019

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

THÔNG BÁO SỐ 1 - Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM19” tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM19” được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhằm hướng đến sự phát triển của lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý (MIS), thương mại điện tử (E-Commerce) và tạo cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ.

Mời cán bộ nghiên cứu tham dự khóa bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ & Hội đồng Anh

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 863/ĐHQG-KHCN ngày, 21/05/2019 về việc:
Mời cán bộ nghiên cứu tham dự khóa bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ & Hội đồng Anh.
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2)

Nhằm mục đích triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2019, Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng thông báo qui trình đăng kí, xét duyệt và tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 đợt 2 như sau:

1. Các chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đăng kí đề tài tại địa chỉ (https://oms.uit.edu.vn/detai/dangky/), CNĐT dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng Đề tài/ Đăng ký mới, CNĐT đăng ký thông tin đề tài theo mẫu và đính kèm mẫu thuyết minh D02.

Trang