Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học.

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

Danh sách đề tài cấp cơ sở đăng ký xét duyệt đợt 1-2022

Kính gửi các Chủ nhiệm đề tài,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Chủ nhiệm đề tài Danh sách đề tài cấp cơ sở đăng ký xét duyệt đợt 1-2022, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Chủ nhiệm đề tài kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 29/5/2022.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang