Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2021

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2021, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 25/5/2021.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo thay đổi các mốc thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc thay đổi các mốc thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 đến các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ như sau:

1. Đăng ký bài báo: 15/5/2021.

Thông báo gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án năm 2021 tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy/Cô văn bản số 430/ĐHQG-KHCN ngày, 26/03/2021 về việc :

Thông báo gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án năm 2021 tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang