Skip to content Skip to navigation

Thông báo

FAQ - Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tính giờ NCKH trong chi tiêu nội bộ: tính giờ NCKH của các đề tài khoa học thực hiện 2 năm như thế nào?

Câu hỏi 2: Thủ tục mua sắm và thủ tục thanh toán mua sắm vật tư đề tài như thế nào?

Câu hỏi 3: Kinh phí nộp đơn, duy trì đơn và các chi phí phát sinh sẽ do ai chi trả.

Câu hỏi 4: Bao lâu Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,…

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 793/QĐ-ĐHQG ngày, 05/07/2018 về việc : " Ban hành quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG TPHCM".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 793/QĐ-ĐHQG ngày, 05/07/2018 về việc : " Ban hành quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG TPHCM".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang