Skip to content Skip to navigation

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần 1 năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1548/ĐHQG-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần 1 năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định đăng trên website https://skhcn.lamdong.gov.vn/  gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Bản thuyết minh đề cương theo mẫu quy định;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức;

- Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;

- Văn bản xác nhận đồng ý của tổ chức phối hợp (nếu có);

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn (nếu có).

Hồ sơ gửi về các địa chỉ sau trước 17g00 ngày 27/11/2021

  1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Tầng 9 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Đà Lạt; Điện thoại: (0263) 3822106 - 3821377.
  2. Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin qua email: qlkhcn@uit.edu.vn để theo dõi và hỗ trợ.
File đính kèm: