Skip to content Skip to navigation

1295/ĐHQG-KHCN V/v đăng ký chủ trì thực hiện đề tài vào năm 2023 của tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1295/ĐHQG-KHCN ngày 8/8/2023 của ĐHQG-HCM  V/v đăng ký chủ trì thực hiện đề tài vào năm 2023 của tỉnh Sóc Trăng.
 

Theo đó, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng”. 

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng (số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2023.

Biểu mẫu đăng ký tuyển chọn xem tại Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN
tỉnh Sóc Trăng tại website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn (Mục Thông báo) hoặc liên hệ số: 0299 3828097, 0299 3828100 để được hướng dẫn cụ thể. 
 
Trân trọng.