Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Về việc Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và Quyết định 13/2017/QĐ-TTg và góp ý Dự thảo Danh mục công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 260/BKHCN-CNC ngày, 10/02/2020 về việc: Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và Quyết định 13/2017/QĐ-TTg và góp ý Dự thảo Danh mục công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian nhận góp ý: đến hết ngày 04/3/2020.

Quý Thầy/Cô góp ý vui lòng gửi về email: qlsdh@uit.edu.vn.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Về việc Sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 2287/ĐHQG-KHCN ngày, 19/12/2019 về việc Sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế .
Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Mời tham dự hội thảo Khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM'19

Ban tổ chức hội thảo ISBM’19 trân trọng kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tới tham dự hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM’19 tại trường Đại học Công nghệ thông tin.

  • Thời gian: 7h30 – 11h30 thứ 5, ngày 12/12/2019.
  • Địa điểm: Hội trường E12, trường ĐH Công nghệ thông tin, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Thông tin chi tiết trong thư mời đính kèm.

Trân trọng kính mời.

Thông báo tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ III

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 390/TB-KHCNTT ngày, 18/11/2019 về việc "Thông báo tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ III".

Chủ đề: Tính toán ứng dụng và Đô thị thông minh.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2019

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2019.

Thông báo về việc thưởng công bố quốc tế năm 2019 của ĐHQG-HCM

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô,

                - Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên văn bản số 1927/ĐHQG-KHCN ngày, 25/10/2019 về việc Thưởng công bố quốc tế năm 2019 và Hướng dẫn "Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô, Anh/Chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trang