Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Giới thiệu chuyên gia và đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN nhận được công văn 306 ngày 16/04/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giới thiệu chuyên gia và đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy Cô thông tin này và rất mong Quý Thầy Cô đang nghiên cứu trong lĩnh vực trên gửi hồ sơ về Phòng ĐTSĐH&KHCN để hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ . Mẫu phiếu thông tin Quý Thầy Cô tải về tại đây

480/ĐHQG-KHCN - Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) năm 2020, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn như sau:

I. Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM

1.1. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

- Cá nhân đăng ký đề tài theo định hướng nghiên cứu ưu tiên

- Đề tài được đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại phụ lục 2

1.2. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại C:

297/ĐHQG-KHCN - Đề xuất nhiệm vụ triển khai nghị quyết số 36-NQ/TW

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 297/ĐHQG-KHCN ngày 07/03/2019 về việc: Đề xuất nhiệm vụ triển khai nghị quyết số 36-NQ/TW.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này. 

Trân trọng 

Phòng ĐTSĐH&KHCN

12/TB-SKHCN - Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 12/TB-SKHCN ngày 07/03/2019 về việc :

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

THÔNG BÁO SỐ 1 - Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ, qua đó tuyển chọn các công trình xuất sắc tham gia cuộc thi NCKH sinh viên các cấp.

313/SKHCN-QLCN - Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội"

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 313/SKHCN-QLCN ngày, 04/03/2019 về việc: Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội".
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này.

 

Trân trọng

Trang