Skip to content Skip to navigation

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 793/QĐ-ĐHQG ngày, 05/07/2018 về việc : " Ban hành quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG TPHCM".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: