Skip to content Skip to navigation

Thông báo tham gia Giải thưởng "KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô văn bản số 973/ĐHQG-KHCN ngày, 01/06/2018 về việc :
Thông báo tham gia Giải thưởng "KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

 

File đính kèm: