Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin"

  • Thời gian tổ chức: ngày 19-20/6/2014;
  • Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
  • Mọi thông tin về Hội nghị được cập nhập tại địa chỉ: http://fair.conf.vn/2014