Skip to content Skip to navigation

[KHCN] - Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 2854/BKHCN-VP ngày 12 tháng 09 năm 2019 về việc "Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 2021".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian nộp: trước ngày 15 tháng 11 năm 2019

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN- Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: