Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc điều chỉnh một số mốc thời gian của Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin thông báo về việc điều chỉnh một số mốc thời gian của Hội nghị như sau:

- Hạn cuối Nộp toàn văn bài báo: 24/4/2019
- Thông báo chấp nhận bài báo: 01/5/2019
  • - Tổ chức hội nghị: 09-10/5/2019
  • - Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn

Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.

Trân trọng.