Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam (ATC'14)"

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam"

- Thời gian: từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2014.

- Địa điểm: Hà Nội

- Hạn nộp bài: Chậm nhất là ngày 30/04/2014

Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị Quý Thầy/ Cô, Anh/ Chị vui lòng xem thông tin bên dưới hoặc tham khảo trang web:www.rev-conf.org

Dear Colleagues,

Please accept our apologies if you receive multiple copies of this CFP.

Trang