Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc khen thưởng KH&CN năm 2014

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm và các trung tâm thuộc trường về việc khen thưởng hoạt động KH&CN cho giảng viên, nghiên cứu viên theo Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNTT-KHCN ngày 17 tháng 3 năm 2015;  Phòng ĐTSĐH&KHCN yêu cầu các đơn vị phổ biến đến Quý Thầy/Cô và tổng hợp danh sách các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động KH&CN đạt chuẩn khen thưởng năm 2014.
Hồ sơ đầy đủ theo mẫu đính kèm gửi về cho Phòng ĐTSĐH&KHCN từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ
ngày 07 tháng 4 năm 2015 để tiến hành khen thưởng.

Thông báo số 3: về việc tổ chức Hội nghị khoa học năm 2015

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị khoa học: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".
 
Thời gian tổ chức nhận bài đến 20/4/2015. Chi tiết quy cách bài báo xem trong thông báo số 1 và số 2 hoặc website: www.hpu2.edu.vn
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Quý Thầy/Cô:

Hội thảo Quốc gia lần thứ 18: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2015.

Thông báo tham gia hội thảo quốc gia về phát triển công nghệ vũ trụ

Kính gửi Quý thầy/cô công văn số 444/ĐHQG-KHCN v/v thông báo tham gia hội thảo quốc gia về phát triển công nghệ vũ trụ.

  • Thời gian và địa điểm: trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội
  • Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: trước 15/4/2015
  • Thời hạn nhận tên và tác giả báo cáo trình bày tại Hội thảo: trước 15/4/2015
  • Thời hạn nhận báo cáo toàn văn trình bày trước Hội thảo: trước 31/8/2015

Chi tiết về hội thảo Quý thầy/cô vui lòng xem file đính kèm.
 

Thông tin về việc tham dự hội nghị quốc tế Genomic Medicine 2015

Kính gửi Quý thầy/ cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý thầy/cô thông tin về hội nghị Genomic Medicine do Trường Đại Học  Quốc Tế-Đại Học Quốc Gia Tp.HCM sẽ tổ chức vào tháng 7/ 2015. Hội nghị tập trung các ứng dụng của công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề về y sinh. Đây là hướng nghiên cứu đang rất phát triển tại Mỹ và đã được nhiều công ty ở Silicon Valley đầu tư.

Chi tiết về hội nghị Quý thầy cô vui lòng xem thông tin bên dưới.
 
Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

-------------------------------

Dear all,

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Phước năm 2016

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô công văn số 430/ĐHQG-KHCN ngày 23 tháng 3 năm 2015 của ĐHQG-HCM về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Phước năm 2016. Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đăng ký về các địa chỉ sau trước ngày 30 tháng 5 năm 2015:

Công văn số 620/BKHCN-TĐKT - Tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015

Kính gửi Quý Thầy Cô,
 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.
Giải thưởng được tổ chức định kỳ hàng năm để trao tặng cho các nhà khoa học Việt Nam là tác giả công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Trang

Subscribe to Thông báo