Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công văn số 378/DHQG-KHCN - Tổng hợp tình hình hợp tác và nhu cầu hợp tác về KH&CN với Vương Quốc Bỉ

Kính gửi lãnh đạo Khoa/Bộ môn,

 

Trong khuôn khổ hợp tác song phương Việt - Bỉ về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức Khóa họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt - Bỉ. Để chuẩn bị nội dung cho Khóa họp, theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng ĐTSĐH&KHCN yêu cầu Quý thầy/cô:

   - Cung cấp thông tin tình hình hợp tác với Vương Quốc Bỉ trong lĩnh vực mà Quý thầy/cô phụ trách quản lý.

   - Đề xuất phương hướng, kế hoạch hợp tác phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tiễn của cả hai nước để triễn khai trong thời gian tới.
 

Công văn số 1053/BGDĐT-KHCNMT - đề nghị giới thiệu, xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015

Kính gửi lãnh đạo Khoa/Bộ môn,
 
Ngày 04/02/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 371/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam 2015.
 

Thông báo số 1 hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VIII - Fair

Kính gửi quý Thầy/cô,
 

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ Thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp với các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học tổ chức Hội nghị quốc gia lần thứ VIII "Nghiên cứu cơ bản và ưng dụng Công nghệ thông tin". Tên hội nghị được gọi tắt là Fair - Fundamental and Applied IT Research

Góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm triển khai yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại công văn số 399/BKHCN-KHTH ngày 10 tháng 02 năm 2015 về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị Quý Thầy/Cô nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của Dự thảo nêu trên. (chi tiết trong file đính kèm bên dưới)

Văn bản góp ý của Quý Thầy/Cô xin vui lòng gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN và qua Email: qlkhcn@uit.edu.vn trước ngày 05/03/2015.

Trang

Subscribe to Thông báo