Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2023

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viê

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2024

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2024, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 10/6/2024.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thư mời tham dự seminar chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo trong sinh tin học”

Kính gửi Quý Thầy/Cô, các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh,
 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức seminar chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo trong sinh tin học” vào sáng ngày 28/3/2024 tại Hội trường E12 với các nội dung sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Trang bị kiến thức Sinh Tin học, Trí tuệ Nhân tạo trong Sinh Tin học và Các khóa học mới, các bài toán Sinh Tin học có độ phức tạp tính toán cho giảng viên, sinh viên UIT.

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2024

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2024 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học (không quá 02 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

Thông báo về việc tạm ứng đề tài NCKHSV đợt 2 năm 2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên,

Phòng Kế hoạch Tài chính đã chuyển tạm ứng kinh phí đề tài NCKHSV đợt 2 năm 2023 về các Khoa. Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên liên hệ với Khoa để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

1. Thời gian thực hiện đề tài: 15/01/2024
2. Thời gian nghiệm thu: 15/07/2024
3. Thời gian sinh viên dự kiến tạm ứng kinh phí đợt 1: 01/03/2023

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Quyết định phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ sinh viên đợt 2 năm 2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên quyết định phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ sinh viên đợt 2 năm 2023 và các mốc thời gian thực hiện như sau:

1. Thời gian thực hiện đề tài: 15/01/2024
2. Thời gian nghiệm thu: 15/07/2024
3. Thời gian sinh viên dự kiến tạm ứng kinh phí đợt 1: 01/03/2023

Trang

Subscribe to Thông báo