Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2023

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2023, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 07/6/2023.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc triển khai giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 659/ĐHQG-KHCN về việc triển khai giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Giải thưởng kèm theo Công văn số 543-CV/TWĐTN-KHCN. Các tài liệu và cách thức đăng ký tham gia Giải thưởng xem tại website: http://tainangviet.vn và hoàn thành việc đăng ký tham gia Giải thưởng trước ngày 30 tháng 7 năm 2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo về việc tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ tổ chức vòng xét duyệt cấp Trường Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang học tại Trường tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (tính đến ngày 30/6/2023).

Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên không quá 05 sinh viên và có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính.

Thông tin cập nhật và lưu ý về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 0802/2023/CV-VINF ngày 08/02/2023 về việc: Thông tin cập nhật và lưu ý về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2023

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viê

VNE - Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023

Hướng tới ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2023, Báo VN Express tổ chức Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023. 

Cuộc thi bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 02/12/2022 đến ngày 02/03/2023. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023 tại Hà Nội.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng cùng lợi ích truyền thông trên VnExpress.

 

2417/ĐHQG-KHCN - Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023 của Tỉnh An Giang (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 2417/ĐHQG-KHCN ngày 30/11/2022 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023 của tỉnh An Giang (lần 2).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 837/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ An Giang trước ngày 20/01/2023.

 

Trang

Subscribe to Thông báo