Skip to content Skip to navigation

Thông báo

313/SKHCN-QLCN - Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội"

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 313/SKHCN-QLCN ngày, 04/03/2019 về việc: Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội".
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này.

 

Trân trọng

Thông báo về việc Chi thưởng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2018

Căn cứ Mục 12.4, Chương 3 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Chi thưởng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Phòng ĐTSĐH&KHCN kính đề nghị Quý Thầy/Cô Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học trước hoặc đúng thời hạn nộp về Phòng các giấy tờ để làm thủ tục chi như sau:

- Giấy đề nghị khen thưởng;

- Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh;

- Bản sao bằng tiến sĩ;

- Các giấy tờ khác làm minh chứng;

 - Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/12/2018

Trang

Subscribe to Thông báo