Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH-SV ĐỢT 7/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn SV và GVHD danh sách đăng ký xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 7/2020 trong tập tin đính kèm.

Đây là danh sách trích xuất từ đăng ký của các bạn SV thông qua form. 

Đề nghị các bạn SV và GVHD kiểm tra danh sách và phản hồi về Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn(at)uit.edu.vn) về các sai sót trước ngày 15/08/2020.

Kết quả xét duyệt dự kiến sẽ công bố vào tháng 9/2020.

Hội thảo " hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thư mời Hội thảo " hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25 và định hướng giai đoạn 2021-2025.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo số 2 Hội nghị Khoa học Quốc gia - Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR'2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy/Cô Thông báo số 2 Hội nghị Khoa học Quốc gia - Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR'2020

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Về việc Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG - TP. HCM giai đoạn 2020 - 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 47/TB-SHTT ngày, 10/05/2020 về việc: Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG - TP. HCM giai đoạn 2020 - 2021 .

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc Đề xuất, đăng ký Dự án nghiên cứu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2020-2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Văn bản số 1573/VNPT-NCPT, ngày 08/4/2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Đề xuất, đăng ký Dự án nghiên cứu phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2020-2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to Thông báo