Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn.

1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

2. Thành phần tham dự và báo cáo:

2377/ĐHQG-KHCN - Triển khai Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023.

Thông tin chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem văn bản đính kèm.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Thời hạn đăng ký tham gia Giải thưởng: trước ngày 31/3/2023. 

3674/SKHCN-SHTT - Mời tham dự hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước"

Nhằm kịp thời phổ biến, giới thiệu những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ cũng như trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan về đăng ký, quản lý tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước".

2312/ĐHQG-KHCN - Đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 của tỉnh Hậu Giang

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 2312/ĐHQG-KHCN ngày 17/11/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 của tỉnh Hậu Giang.

Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 theo hướng dẫn tại Thông báo số 15/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang trước ngày 12/01/2023.

Trân trọng

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2022

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2022, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 11/11/2022.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to Thông báo