Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Danh sách đề tài cấp cơ sở đăng ký xét duyệt đợt 1-2022

Kính gửi các Chủ nhiệm đề tài,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Chủ nhiệm đề tài Danh sách đề tài cấp cơ sở đăng ký xét duyệt đợt 1-2022, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Chủ nhiệm đề tài kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 29/5/2022.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2022

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 1-2022, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 23/5/2022.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viê

Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023 (tỉnh An Giang)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Thông báo số 1516/TB-SKHCN, ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Trang

Subscribe to Thông báo