Skip to content Skip to navigation

Thông báo

12/TB-SKHCN - Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 12/TB-SKHCN ngày 07/03/2019 về việc :

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

313/SKHCN-QLCN - Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội"

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 313/SKHCN-QLCN ngày, 04/03/2019 về việc: Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội".
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này.

 

Trân trọng

Trang

Subscribe to Thông báo