Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy/Cô văn bản số 1879/BGDĐT-KHCNMT: Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

 

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

 

 

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh"

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 148/TB-KHCNTT ngày, 14/05/2018 về việc :

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh".

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018, nhờ Quý Thầy Cô thông tin đến các sinh viên/ học viên cao học của Khoa/Bộ môn.

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2018 như sau:

Sở KH&CN TP.HCM thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Thầy/Cô thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN) như sau:

1. Điều kiện tham gia:

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ.

- Tổ chức, cá nhân không vi phạm Hợp đồng đối với các nhiệm vụ đang triển khai do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý đến thời điểm đăng ký.

2. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

[KHCN - Seminar] - V/v tổ chức seminar sinh hoạt học thuật định kì tháng 5 năm 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông tin seminar sinh hoạt học thuật định kì tháng 5 năm 2018 như sau:

Title: Khám phá chủ đề nghiên cứu từ kho dữ liệu bài báo khoa học

Người trình bày: ThS Nguyễn Trác Thức

Abstract: Các phương pháp phát hiện chủ đề (topic modeling) từ kho dữ liệu văn bản kết hợp với phân tích mạng trích dẫn (citation analysis) để khám phá chủ đề nghiên cứu khoa học

Thời gian: 9g00-11g sáng thứ 3 (08/5/2018)

Phòng họp: A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Thông báo về Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho Đô thị tương lai" tại Đà Nẵng

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy Cô thông tin sau

Hội thảo khoa học quốc tế: NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO ĐÔ THỊ TƯƠNG LAI

Từ 11 đến 13 tháng 7 năm 2018, Đà Nẵng, Việt Nam

Hướng dẫn lập hồ sơ và biểu mẫu đề tài cấp Trường

  1. Thông báo đăng ký đề tài: https://khcn.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-tai-khcn-c...
  2. Thuyết minh đề tài (mẫu D02 - https://goo.gl/socw7h). 
  3. Hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ để ký Hợp đồng: https://goo.gl/4d6iM3
  4. Hướng dẫn dự toán kinh phí đề tài: https://goo.gl/ZnFqSy.   

Trang

Subscribe to Thông báo