Skip to content Skip to navigation

Thông báo

[FISU-ICT 192] Đăng kí tham dự VLSP 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Nhờ Quý Thầy Cô, chuyển giúp tới các đồng nghiệp, sinh viên quan tâm tới lĩnh vực xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt thông tin đăng kí tham dự VLSP 2018, được tổ chức cùng với hội nghị quốc tế CICLing 2018 tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 18 Hoàng Quốc Việt vào ngày 23/3/2018 tới đây.

Sở KH&CN TP.HCM ban hành Kế hoạch thực hiện 04 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện 04 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 với mục tiêu:

Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo số 16/TB-ĐHCNTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 về kế hoạch tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài năm 2018.
Thông tin chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng.

Thư Mời tham dự buổi hội thảo "Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Kinh nghiệm Boulder, Colorado"

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy Cô thư mời tham dự buổi hội thảo "Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Kinh nghiệm Boulder, Colorado"

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file thư mời đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ IV

Kính gửi quý thầy cô,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN dự kiến tổ chức HỘI NGHỊ CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN & CÔNG NGHỆ LẦN THỨ IV với chủ đề chính: Khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật với vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào ngày 24-25/3/2018.

Các công trình khoa học đảm bảo chất lượng gửi tới Hội nghị, sau quy trình phản biện, sẽ được đăng trên một số tạp chí uy tín của Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam như: Tạp chí Hóa học, Tạp chí Sinh học, Tạp chí các Khoa học trái đất.

Hội thảo VLSP 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Hội thảo VLSP 2018 về xử lí văn bản và tiếng nói tiếng Việt sẽ được tổ chức vào ngày 24/3/2018, như một sự kiện bên lề của hội nghị quốc tế về xử lí ngôn ngữ CICLing 2018 tại Hà Nội.

Trang

Subscribe to Thông báo