Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo, mời viết bài tham luận Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1957/ĐHQG-KHCN, ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc thông báo, mời viết bài tham luận Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2021

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2021, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) đến hết ngày 06/12/2021.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần 1 năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1548/ĐHQG-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần 1 năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định đăng trên website https://skhcn.lamdong.gov.vn/  gồm:

31/CV-REV 2021 - Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam mời nộp bài và tham gia REV-ECIT 2021

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT).

Thời gian tổ chức: 18/10/2021

Chủ đề hội nghịMake in Vietnam: Tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

1. Mục đích:

- Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;

 - Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

Trang

Subscribe to Thông báo