Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo ban hành hướng dẫn "Xây dựng chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh"

Kính gửi Qúy Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Qúy Thầy Cô công văn số 1152/DHQG-KHCN ngày 22/6/2018 về việc ban hành hướng dẫn "Xây dựng các chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh trong ĐHQG-TPHCM" để triển khai đến các nhà khoa học trong đơn vị tiến hành đăng ký và đề xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy Cô thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thư Mời trình bày tham luận cho Hội nghị "Robot và Trí tuệ Nhân tạo

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy Cô thư mời tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị "Robot và Trí tuệ Nhân tạo" diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại khu Công nghệ cao TP.HCM.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Cám ơn Quý Thầy Cô.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Seminar học thuật của các GS từ SUTD

Kính gửi Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh,

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin kính chuyển đến quý Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Khoa KHMT và các GS đến từ trường SUTD (Singapore University of Technology and Design).

Thời gian seminar: 9:30 - 10:30, 04/06/2018 (Jun 04, 2018), Phòng E1.1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nội dung seminar học tập bao gồm 2 chủ đề:

Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy/Cô văn bản số 1879/BGDĐT-KHCNMT: Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

 

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

 

 

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh"

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 148/TB-KHCNTT ngày, 14/05/2018 về việc :

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh".

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông báo đăng ký đề tài NCKH SV và học viên cao học năm 2018, nhờ Quý Thầy Cô thông tin đến các sinh viên/ học viên cao học của Khoa/Bộ môn.

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2018 như sau:

Sở KH&CN TP.HCM thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Thầy/Cô thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở KH&CN) như sau:

1. Điều kiện tham gia:

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ.

- Tổ chức, cá nhân không vi phạm Hợp đồng đối với các nhiệm vụ đang triển khai do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý đến thời điểm đăng ký.

2. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

Trang

Subscribe to Thông báo