Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ tổ chức vòng xét duyệt cấp Trường Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang học tại Trường tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (tính đến ngày 30/6/2023).

Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên không quá 05 sinh viên và có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính.

Thông tin cập nhật và lưu ý về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 0802/2023/CV-VINF ngày 08/02/2023 về việc: Thông tin cập nhật và lưu ý về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup năm 2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2023

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viê

VNE - Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023

Hướng tới ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2023, Báo VN Express tổ chức Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023. 

Cuộc thi bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 02/12/2022 đến ngày 02/03/2023. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023 tại Hà Nội.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng cùng lợi ích truyền thông trên VnExpress.

 

2417/ĐHQG-KHCN - Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023 của Tỉnh An Giang (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 2417/ĐHQG-KHCN ngày 30/11/2022 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023 của tỉnh An Giang (lần 2).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 837/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ An Giang trước ngày 20/01/2023.

 

Thông báo Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn.

1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

2. Thành phần tham dự và báo cáo:

2377/ĐHQG-KHCN - Triển khai Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023.

Thông tin chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem văn bản đính kèm.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Thời hạn đăng ký tham gia Giải thưởng: trước ngày 31/3/2023. 

3674/SKHCN-SHTT - Mời tham dự hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước"

Nhằm kịp thời phổ biến, giới thiệu những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ cũng như trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan về đăng ký, quản lý tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước".

Trang

Subscribe to Thông báo