Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 393/ĐHQG-KHCN ngày, 22/03/2021 về việc: Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 (@2021)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 72/ĐH CNTT&TT ngày, 05/03/2021 về việc: Mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 (@2021).

Thông tin chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

THÔNG BÁO SỐ 1 Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  1. Mục tiêu:
  • Thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn.
  • Chào mừng 15 năm thành lập Trường.
  1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2019-2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2019-2020.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian nộp: đến hết ngày 16/11/2020.

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo danh sách sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có bài báo khoa học được khen thưởng tháng 10/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách Anh/chị học viên cao học và nghiên cứu sinh có bài báo khoa học được tuyên dương và khen thưởng  tháng 10/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho học viên cao học tháng 10 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh xét vào tháng 10/2020.

Anh/Chị vui lòng xem Quy định : https://sdh.uit.edu.vn/sites/default/files/202009/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf

Trang

Subscribe to Thông báo