Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 2 - Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ, qua đó tuyển chọn các công trình xuất sắc tham gia cuộc thi NCKH sinh viên các cấp.

Thông báo về việc tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu

THÔNG BÁO SỐ 1 - Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2020 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ, qua đó tuyển chọn các công trình xuất sắc tham gia cuộc thi NCKH sinh viên các cấp.

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH-SV ĐỢT 7/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn SV và GVHD danh sách đăng ký xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 7/2020 trong tập tin đính kèm.

Đây là danh sách trích xuất từ đăng ký của các bạn SV thông qua form. 

Đề nghị các bạn SV và GVHD kiểm tra danh sách và phản hồi về Phòng ĐTSĐH&KHCN (qlkhcn(at)uit.edu.vn) về các sai sót trước ngày 15/08/2020.

Kết quả xét duyệt dự kiến sẽ công bố vào tháng 9/2020.

Hội thảo " hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thư mời Hội thảo " hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25 và định hướng giai đoạn 2021-2025.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo số 2 Hội nghị Khoa học Quốc gia - Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR'2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy/Cô Thông báo số 2 Hội nghị Khoa học Quốc gia - Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR'2020

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Về việc Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG - TP. HCM giai đoạn 2020 - 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 47/TB-SHTT ngày, 10/05/2020 về việc: Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG - TP. HCM giai đoạn 2020 - 2021 .

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to Thông báo