Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Văn bản số 150/HVKHCN ngày, 16/08/2018 về việc : "Tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395). 

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 793/QĐ-ĐHQG ngày, 05/07/2018 về việc : " Ban hành quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG TPHCM".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc Hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm, sách, bài giảng, giáo trình

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 19/TT SHTT-CGCN ngày, 21/05/2018 về việc: "Hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm, sách, bài giảng, giáo trình".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo ban hành hướng dẫn "Xây dựng chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh"

Kính gửi Qúy Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Qúy Thầy Cô công văn số 1152/DHQG-KHCN ngày 22/6/2018 về việc ban hành hướng dẫn "Xây dựng các chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh trong ĐHQG-TPHCM" để triển khai đến các nhà khoa học trong đơn vị tiến hành đăng ký và đề xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy Cô thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thư Mời trình bày tham luận cho Hội nghị "Robot và Trí tuệ Nhân tạo

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy Cô thư mời tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị "Robot và Trí tuệ Nhân tạo" diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại khu Công nghệ cao TP.HCM.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Cám ơn Quý Thầy Cô.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Seminar học thuật của các GS từ SUTD

Kính gửi Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh,

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin kính chuyển đến quý Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Khoa KHMT và các GS đến từ trường SUTD (Singapore University of Technology and Design).

Thời gian seminar: 9:30 - 10:30, 04/06/2018 (Jun 04, 2018), Phòng E1.1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nội dung seminar học tập bao gồm 2 chủ đề:

Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy/Cô văn bản số 1879/BGDĐT-KHCNMT: Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

 

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

 

 

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh"

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 148/TB-KHCNTT ngày, 14/05/2018 về việc :

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh".

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to Thông báo