Skip to content Skip to navigation

Thông báo

1594/ĐHQG-KHCN - Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô công văn 1594/ĐHQG-KHCN - Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ (đợt 2)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô về việc tuyển chọn đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ. Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem tại đây.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

[KHCN-Đề tài NCKH SV] về việc đăng ký đề tài NCKH dành cho học viên cao học khóa 11 thực hiện trong năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH dành cho học viên cao học khóa 11 thực hiện trong năm 2017 theo file đính kèm.

 

Trân trọng

Chuyên viên phụ trách KHCN: Nguyễn Minh Tuấn

Thông báo đề tài NCKH sinh viên được duyệt năm 2017

Kính gửi Quý thư ký Khoa/Bộ môn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý thư ký Khoa/Bộ môn kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV 2017
 
Đối với 26 đề tài được duyệt, Quý thư ký Khoa/Bộ môn vui lòng chuyển đến sinh viên chủ nhiệm thông tin yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng phản biện. (vui lòng gửi riêng theo từng đề tài để tránh trường hợp SV thực hiện đề tài này thấy được nhận xét phản biện của SV thực hiện đề tài kia)
 
Thông tin chi tiết về việc thu hồ sơ đề tài NCKH SV 2017 Quý thư ký Khoa/Bộ môn vui lòng xem thông báo đính kèm.
 
Trân trọng

Seminar "Towards audio event detection in continuous streams"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia buổi Seminar "Towards audio event detection in continuous streams"

Thời gian: 13 giờ 30 - 16 giờ 00 ngày 14/7/2017 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Người báo cáo: Phan Quốc Huy.

Topic: Towards audio event detection in continuous streams

Trang

Subscribe to Thông báo