Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo thời gian và địa điểm Tổ chức Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời gian và địa điểm Tổ chức Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường E12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[ict_vn: 7200] IEEE RIVF 2019 – Extended submission deadline: October 30, 2018

Dear Colleagues,

 Please consider to contribute to and/or forward to the appropriate groups the following opportunity to submit and publish original scientific results to:

 The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies

http://rivf2019.udn.vn and http://www.rivf.net

Danang, Vietnam, March 20-22, 2019

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2017-2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2017-2018.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Thời gian nộp: đến hết ngày 18/10/2018.

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Văn bản số 150/HVKHCN ngày, 16/08/2018 về việc : "Tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395). 

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 793/QĐ-ĐHQG ngày, 05/07/2018 về việc : " Ban hành quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG TPHCM".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc Hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm, sách, bài giảng, giáo trình

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 19/TT SHTT-CGCN ngày, 21/05/2018 về việc: "Hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm, sách, bài giảng, giáo trình".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo ban hành hướng dẫn "Xây dựng chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh"

Kính gửi Qúy Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Qúy Thầy Cô công văn số 1152/DHQG-KHCN ngày 22/6/2018 về việc ban hành hướng dẫn "Xây dựng các chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh trong ĐHQG-TPHCM" để triển khai đến các nhà khoa học trong đơn vị tiến hành đăng ký và đề xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy Cô thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam bộ trong năm 2019.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thư Mời trình bày tham luận cho Hội nghị "Robot và Trí tuệ Nhân tạo

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy Cô thư mời tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị "Robot và Trí tuệ Nhân tạo" diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại khu Công nghệ cao TP.HCM.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

Cám ơn Quý Thầy Cô.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Seminar học thuật của các GS từ SUTD

Kính gửi Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh,

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin kính chuyển đến quý Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Khoa KHMT và các GS đến từ trường SUTD (Singapore University of Technology and Design).

Thời gian seminar: 9:30 - 10:30, 04/06/2018 (Jun 04, 2018), Phòng E1.1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nội dung seminar học tập bao gồm 2 chủ đề:

Trang

Subscribe to Thông báo