Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo: Về việc hướng dẫn xác định sản phẩm công bố khoa học cho đề tài KHCN cấp cơ sở

Hằng năm, Trường tổ chức nhiều đợt đăng ký và xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở (đề tài loại D) để tạo điều kiện cho các nhà khoa học, giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Mời tham dự Triển lãm ICTComm 2019 và Hội thảo tại TP.HCM

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 1521/BKHCN-PTTTDN ngày 28/05/2019 về việc:
Mời tham dự Triển lãm ICTComm 2019 và Hội thảo tại TP.HCM.

Thời gian: 06/06/2019

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Mời cán bộ nghiên cứu tham dự khóa bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ & Hội đồng Anh

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 863/ĐHQG-KHCN ngày, 21/05/2019 về việc:
Mời cán bộ nghiên cứu tham dự khóa bồi dưỡng theo chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ & Hội đồng Anh.
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2)

Nhằm mục đích triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2019, Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng thông báo qui trình đăng kí, xét duyệt và tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 đợt 2 như sau:

1. Các chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đăng kí đề tài tại địa chỉ (https://oms.uit.edu.vn/detai/dangky/), CNĐT dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng Đề tài/ Đăng ký mới, CNĐT đăng ký thông tin đề tài theo mẫu và đính kèm mẫu thuyết minh D02.

Mời tham dự Hội thảo "Taking Researchers from Research Discovery to Impactful Collaborations and Publication”

Kính gửi Quý Thầy Cô

Với mục đích giúp các nhà khoa học có thể xác định nội dung và xu hướng nghiên cứu thông qua cơ sở dữ liệu Web of Science; đồng thời hướng dẫn cách xác định tạp chí có chất lượng cao thông qua chỉ số Journal Citation Reports, ĐHQG-HCM phối hợp với hãng Clarivate Analytics và iGroup tổ chức buổi hội thảo “Taking Researchers from Research Discovery to Impactful Collaborations and Publication”.

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội thảo với kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 9h30 - 11h45 ngày 15/5/2019

480/ĐHQG-KHCN - Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) năm 2020, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn như sau:

I. Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM

1.1. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

- Cá nhân đăng ký đề tài theo định hướng nghiên cứu ưu tiên

- Đề tài được đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại phụ lục 2

1.2. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại C:

297/ĐHQG-KHCN - Đề xuất nhiệm vụ triển khai nghị quyết số 36-NQ/TW

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 297/ĐHQG-KHCN ngày 07/03/2019 về việc: Đề xuất nhiệm vụ triển khai nghị quyết số 36-NQ/TW.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này. 

Trân trọng 

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to Thông báo