Skip to content Skip to navigation

Thông báo

[KHCN - Seminar] - V/v tổ chức seminar sinh hoạt học thuật định kì tháng 5 năm 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông tin seminar sinh hoạt học thuật định kì tháng 5 năm 2018 như sau:

Title: Khám phá chủ đề nghiên cứu từ kho dữ liệu bài báo khoa học

Người trình bày: ThS Nguyễn Trác Thức

Abstract: Các phương pháp phát hiện chủ đề (topic modeling) từ kho dữ liệu văn bản kết hợp với phân tích mạng trích dẫn (citation analysis) để khám phá chủ đề nghiên cứu khoa học

Thời gian: 9g00-11g sáng thứ 3 (08/5/2018)

Phòng họp: A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Thông báo về Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho Đô thị tương lai" tại Đà Nẵng

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy Cô thông tin sau

Hội thảo khoa học quốc tế: NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO ĐÔ THỊ TƯƠNG LAI

Từ 11 đến 13 tháng 7 năm 2018, Đà Nẵng, Việt Nam

Hướng dẫn lập hồ sơ và biểu mẫu đề tài cấp Trường

  1. Thông báo đăng ký đề tài: https://khcn.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-tai-khcn-c...
  2. Thuyết minh đề tài (mẫu D02 - https://goo.gl/socw7h). 
  3. Hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ để ký Hợp đồng: https://goo.gl/4d6iM3
  4. Hướng dẫn dự toán kinh phí đề tài: https://goo.gl/ZnFqSy.   

Đề xuất hợp tác Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP thực hiện từ năm 2019

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông báo về việc kêu gọi đề xuất hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai thuộc khuôn khổ Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện năm 2019. Thông tin chi tiết tại đây

Hồ sơ đăng ký (bao gồm cả bản mềm) gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 16 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đăng ký tài khoản trên hệ thống quản lý hoạt động KH&CN

Kính chào Quý Thầy Cô,

Nhằm tăng cường công tác tin học hóa trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) sẽ triển khai xây dựng hệ thống quản lý hoạt động KH&CN (trước mắt sẽ phục vụ cho việc đăng ký đề tài/dự án; cập nhật thông tin cá nhân; xem/sửa thông tin đề tài và báo cáo của đề tài qua internet,...).

Thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, C 2019

Kính gửi:  Quý Thầy/Cô,

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, C như sau:

1. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

–        Cá nhân đăng ký đề tài theo theo định hướng nghiên cứu ưu tiên, gồm:

[KHCN - Seminar] - V/v tổ chức seminar sinh hoạt học thuật định kì

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông tin seminar sinh hoạt học thuật định kì như sau:

Title: Các mô hình dự báo theo chuỗi thời gian

Người báo cáo: PGS. TS. Nguyễn Đình Thuân

Abstract: Báo cáo giới thiệu về chuỗi thời gian, chuỗi thời gian mờ, trình bày các mô hình dự báo theo chuỗi thời gian, phương pháp kết hợp công cụ thống kê và các kỹ thuật trong khai thác dữ liệu cho bài toán dự báo chuỗi thời gian và chuỗi thời gian mờ.

Thời gian: 9g30-11g sáng thứ 2 (19/3/2018)

Trang

Subscribe to Thông báo