Skip to content Skip to navigation

Thông báo

2312/ĐHQG-KHCN - Đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 của tỉnh Hậu Giang

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 2312/ĐHQG-KHCN ngày 17/11/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 của tỉnh Hậu Giang.

Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023, 2024 theo hướng dẫn tại Thông báo số 15/TB-SKHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang trước ngày 12/01/2023.

Trân trọng

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2022

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2022, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) trước ngày 11/11/2022.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên hoặc học viên cao học.

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

Trang

Subscribe to Thông báo