Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Đề xuất hợp tác Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP thực hiện từ năm 2019

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông báo về việc kêu gọi đề xuất hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai thuộc khuôn khổ Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện năm 2019. Thông tin chi tiết tại đây

Hồ sơ đăng ký (bao gồm cả bản mềm) gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 16 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đăng ký tài khoản trên hệ thống quản lý hoạt động KH&CN

Kính chào Quý Thầy Cô,

Nhằm tăng cường công tác tin học hóa trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) sẽ triển khai xây dựng hệ thống quản lý hoạt động KH&CN (trước mắt sẽ phục vụ cho việc đăng ký đề tài/dự án; cập nhật thông tin cá nhân; xem/sửa thông tin đề tài và báo cáo của đề tài qua internet,...).

Thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, C 2019

Kính gửi:  Quý Thầy/Cô,

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, C như sau:

1. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

–        Cá nhân đăng ký đề tài theo theo định hướng nghiên cứu ưu tiên, gồm:

[KHCN - Seminar] - V/v tổ chức seminar sinh hoạt học thuật định kì

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô thông tin seminar sinh hoạt học thuật định kì như sau:

Title: Các mô hình dự báo theo chuỗi thời gian

Người báo cáo: PGS. TS. Nguyễn Đình Thuân

Abstract: Báo cáo giới thiệu về chuỗi thời gian, chuỗi thời gian mờ, trình bày các mô hình dự báo theo chuỗi thời gian, phương pháp kết hợp công cụ thống kê và các kỹ thuật trong khai thác dữ liệu cho bài toán dự báo chuỗi thời gian và chuỗi thời gian mờ.

Thời gian: 9g30-11g sáng thứ 2 (19/3/2018)

[FISU-ICT 192] Đăng kí tham dự VLSP 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Nhờ Quý Thầy Cô, chuyển giúp tới các đồng nghiệp, sinh viên quan tâm tới lĩnh vực xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt thông tin đăng kí tham dự VLSP 2018, được tổ chức cùng với hội nghị quốc tế CICLing 2018 tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 18 Hoàng Quốc Việt vào ngày 23/3/2018 tới đây.

Sở KH&CN TP.HCM ban hành Kế hoạch thực hiện 04 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện 04 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 với mục tiêu:

Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo số 16/TB-ĐHCNTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 về kế hoạch tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài năm 2018.
Thông tin chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng.

Trang

Subscribe to Thông báo