Skip to content Skip to navigation

Tin tức & sự kiện

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 155/ĐHQG-KHCN ngày 04/02/2021 về việc :

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2020. Anh/Chị học viên xem thông tin và lấy mẫu hồ sơ tại thư mục sau và đặt tên mẫu 1 và mẫu 2 theo quy ước: SV-HoTen- <đon xin/thongtin>.doc 

Thông báo tập huấn Sở hữu trí tuệ

Thực hiện Kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi tư vấn đợt 2 vào tháng 11 năm 2020 với nội dung “ Những vấn đề cơ bản về sáng chế ”

Trang

Subscribe to Tin tức &amp; sự kiện