Skip to content Skip to navigation

Thiết kế SoC/VLSI

STT Họ tên Học hàm/học vị Đơn vị Trách nhiệm
1 Nguyễn Minh Sơn Tiến sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT Trưởng nhóm
2 Lâm Đức Khải Tiến sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên chính
3 YoungHur Jae Giáo sư ĐH Tôn Đức Thắng thành viên chính
4 Trần Quang Vinh Tiến sĩ ĐH kỹ thuật Singapore thành viên
5 Jongsoo Kim Giáo sư ĐH Ulsan - Hàn Quốc thành viên
6 Trịnh Lê Huy Tiến sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
7 Trương Văn Cương Thạc sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
8 Phạm Thanh Hùng Thạc sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
9 Hồ Ngọc Diễm Thạc sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
10 Hà Lê Hoài Trung Thạc sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
11 Phạm Quốc Cường Thạc sĩ Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
12 Trần Đại Dương Kỹ sư Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
13 Ngô Hiếu Trường Kỹ sư Khoa KTMT - ĐH CNTT thành viên
14 Hồ Văn Ninh Kỹ sư Công ty AMCC thành viên
15 Nguyễn Minh Ngọc Kỹ sư Công ty Univfy thành viên